Wie zijn de mensen achter Mosaic

Ricardo Lemmer, voorzitter
voorIk voel me een wereldburger en ben altijd nieuwsgierig naar andere volkeren en landen. Tijdens mijn reizen door enkele landen in Afrika kwam ik naast mooie zaken als natuur, verschillende culturen en tradities ook in contact met minder goede kanten zoals slechte levensomstandigheden. Van begin af aan was het voor mij duidelijk dat ik een bijdrage wil leveren in het verbeteren hiervan. Dit doe ik samen met anderen. Met onze interventies trachten wij de mensen zoveel mogelijk te helpen om zelfstandig, dus op eigen kracht, hun leefomstandigheden te verbeteren.

 

Harvey van Guine, secretaris
SECRETARISIk heb een passie voor Afrika. Ze noemen mij de “Afrika kenner” omdat ik me bezig houd met het Afrika van toen en van nu. De Afrikaanse geschiedenis is er één van wijsheid en zeer leerrijk. Ik sta voor het gelijkheidsbeginsel; eerlijkheid, gerechtigheid van alle volkeren en mensen. Dat is jammer genoeg nu nog niet het geval. Ik zet me in voor een betere wereld zonder armoede, oorlogen en uitsluiting van groepen mensen. Een schijnbaar utopische wens, maar ik heb geloof dat ook alle kleine bijdragen dit doel ten goede komen.

 

Aurita Kensmil, Penningmeester
penningIn sommige Afrikaanse landen waar ik tot nu toe ben geweest noemen ze mij “mama Rita” Ik ben heel erg gewend geraakt aan die naam en kan me erin vinden. Ik ben en voel me een moeder in Afrika en daar buiten. Het moederhart breekt bij het zien van minder goede leefomstandigheden. Armoede is een vijand van de mensheid die op alle niveaus bestreden moet worden. Ik zou willen dat allen die het kunnen missen een bijdrage zouden leveren aan een betere verdeling van goederen. Geven is leven in mijn optiek. Help de minder bedeelden en je leven wordt verrijkt, is mijn filosofie.

 

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Toelichting beleid