Wat is Stichting Mosaic en wat zijn de doelstellingen?

Stichting Mosaic The Hague (kortaf Mosaic) is ontstaan uit het streven wereldburgerschap op lokaal, nationaal en internationaal niveau bij burgers te bevorderen.

Wereldburgerschap is het kennen van en het betrokken zijn bij de wereld om ons heen, in en buiten Nederland.
Dit doen wij door het betrekken van burgers bij onze activiteiten op diverse leefbaarheidsgebieden zoals ontwikkelingssamenwerking en emancipatie.