Projecten actief

Nieuw project: Geldovermakingen als instrument voor economische ontwikkeling in Afrika

MosaicfolderSlipperHet stimuleren van geldovermakingen als ontwikkelingsinstrument zowel individueel als collectief. Bewustwording binnen de Afrikaanse gemeenschappen vooral jongeren over hun rol in het gebruik van geldovermakingen om ondernemerschap te bevorderen in het land van herkomst.

From Empowerment to Employment

Doel van dit project is om tussen 2011 en 2012 in totaal 40 deelnemers (jongemannen en vrouwen) op weg te helpen naar zelfstandig ondernemen. Het project is gericht op de stad Tema, de havenstad van Ghana en wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale intermediairs en scholingsinstituten.

De Stad Tema

ghanaTema is tevens de belangrijkste havenstad van Ghana. De stad Tema is redelijk nieuw; die streek van Ghana was vroeger onbewoond. Daardoor zijn de inwoners van Tema van allerlei stammen afkomstig. Tema is de afgelopen 40 jaar enorm gegroeid; om werk te kunnen vinden, verhuisden veel Ghanezen naar de havenstad. Zo komen de inwoners van Tema dus overal vandaan; sommige ”dorpskoningen” verlieten zelfs hun dorp om zich in Tema te vestigen. Maar ook in de stad Tema, de vierde stad van Ghana heerst armoede. Dat komt omdat duizenden, in de hoop iets te kunnen verdienen, naar deze stad trekken. Banen zijn schaars. Naar schatting is de werkloosheid 40%. Ghana heeft de laatste jaren grote vooruitgang geboekt in het bestrijden van de extreme armoede. De extreme armoede is gehalveerd, waarmee Ghana als eerste land in Sub-Sahara Afrika Millennium Ontwikkelingsdoel 1 (In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen) heeft bereikt. Het basisonderwijs is gratis. Officieel gaat meer dan driekwart van de kinderen naar school maar veel leerlingen haken vroegtijdig af omdat ze thuis mee moeten werken om wat extra inkomen te vergaren. Of ze kunnen niet naar school omdat hun ouders geen geld hebben om een schooluniform (verplicht), lesboeken, schriften of pennen te betalen.

Project: Onderwijs ondersteuning

Stichting Mosaic The Hague ondersteunt studenten, die de Senior High schools en de Junior High school bezoeken, met het betalen van schoolgelden, uniformen en overige kosten. Een aantal van deze studenten verblijft in internaten.

Project: Zwemlessen

Het initiatief voor het starten van een zwemles project werd geboren uit het contact met twee afgestudeerde zwemleraren die werkloos waren. Mosaic heeft bevorderd dat de leraren een zwemles project konden opstarten en daardoor opnieuw in eigen behoeften kunnen voorzien. De opstartkosten voor dit door Mosaic gefinancierd project behelsden zwembadhuur, promotiekosten en loonkosten van de leraren voor de eerste periode. Het zwemles project opereert nu zelfstandig verder.

Project: Roots-reizen en voor ontwikkelingssamenwerking

Mosaic heeft ervaring in het organiseren van “rootsreizen” en reizen in het kader van ontwikkelingssamenwerking. In de afgelopen 15 jaren zijn aan de hand van Mosaic meer dan 1500 personen uit Europa wegwijs gemaakt in delen van Afrika. De landen die werden bezocht zijn Gambia, Senegal, Benin, Togo en Ghana. De rootsreizen worden één keer per jaar georganiseerd voor een groep van ongeveer 40 personen.

De reizen waarbij deelnemers specifiek ontwikkelingshulp- en ontwikkelingssamenwerkingsprojecten willen bezoeken worden op verzoek georganiseerd. De groepsgrootte is minimaal 8 tot maximaal 24 personen. De laatste ontwikkelingssamenwerkingsreis was in mei 2011 met een groep van 18 personen naar Ghana. Duur van deze reizen is altijd twee weken.

Mosaic is van mening dat het organiseren van dergelijke reizen goed past bij de doelstelling. De reizen verschaffen immers inzicht in het leven van andere volkeren. Door elkaars gewoonten, tradities en leefwijze te leren kennen ontstaat meer begrip en tolerantie voor elkaar.

Budget reizen: Deelnemers betalen hun eigen reizen.

Project: Voorlichting en informatie ontwikkelingssamenwerking

MosaicfolderfruitRegelmatig organiseert Mosaic informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor groepen over ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in Nederland. Dit geschiedt veelal ook op aanvraag van organisaties en bedrijven.

Recente: Voorlichting- en informatie campagnes

In opdracht van Hivos informatie aangaande het project We Share ondernemen in land van herkomst in Den Haag.
Op verzoek van Wilde Ganzen deelnemers kregen informatie over Ghana en een aantal ontwikkelingsprojecten in Amersfoort.
Op verzoek van Woongemeenschap Stanfasti Den Haag kreeg informatie en voorlichting over de cultuur, traditie en reizen naar Ghana.

Project: Transport lening

busproject